Functionare AEG

Reprezentare schematica a modului de functionare a gear-box-ului replicilor electrice de airsoft impreuna cu camera de hop-up:

 

 

O reprezentare grafica mai apropiata de imaginea reala a unui gear-box in functionare:

 

 

Si o prezentare a dispunerii mecanismelor interne si a functionarii unei replici:

 

by Muffy